Betalingsvoorwaarden

Een afspraak afzeggen / verzetten

Behandelingen vinden plaats op afspraak. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, wil ik je vriendelijk vragen deze zo snel mogelijk af te zeggen. Bij niet tijdige afmelding (korter dan 24 uur vóór de afspraak) ben ik genoodzaakt de sessie in rekening te brengen.
Afzeggen en/of verzetten van afspraken kan telefonisch: 06 30 25 71 24 of via WhatsApp.

Betalingswijze en termijn

Voor de betaling van de behandeling stuur ik je een betaalverzoek en een factuur. Het betaalverzoek per Whatapp is 7 dagen geldig, daarna kan het bedrag overgemaakt worden via bankoverschrijving (uiterlijk 14 dagen na de geleverde dienst). Ook is het mogelijk om contant te betalen direct na de behandeling.

Incasso

Is er een reden waarom de betaling van de factuur niet binnen 14 dagen kan plaatsvinden of heb je problemen van welke aard dan ook met een ontvangen rekening, neem dan altijd contact met mij op.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur ben ik gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden.
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan ben ik gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen volledig voor rekening van de cliënt.
Voor het treffen van maatregelen ter betaling, genoemd in de vorige alinea, geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt kan te allen tijde met de therapeut besproken worden.

Oftewel: een incassobureau? Liever niet! Voel je dus niet bezwaard om contact met me op te nemen als er een betalingsprobleem is!
Vergoeding van individuele behandelingen

Eigen investering en mogelijke vergoeding

Ben je aanvullend verzekerd? Dan wordt massagetherapie door de meeste verzekeraars gedeeltelijk vergoed. Check hiervoor zelf even je verzekering. Massagetherapie valt onder Alternatieve behandelwijze of Alternatieve zorg en vervolgens onder Massagetherapie (prestatiecode 24017) of Natuurgeneeskunde (prestatiecode 24005). De hormoontrajecten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Je kunt gebruik maken van je aanvullende verzekering zonder doorverwijzing van je huisarts én zonder eerst je eigen risico te moeten betalen. Bij twijfel kun je het beste je eigen verzekeraar bellen. Kijk ook bij vergoedingen overzicht.

Te laat afgezegde en niet nagekomen afspraken worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

 

Bijgewerkt op 24 oktober 2022 – Lien massagetherapie & hormoonbalans