Algemene voorwaarden

Wanneer je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden, de behandelovereenkomst, de betalingsvoorwaarden en de privacyverklaring zoals op deze website vermeld.

 

Verwijsbrief

Je hebt geen verwijsbrief nodig van huisarts of specialist.

 

Behandelovereenkomst

Op het moment dat je toestemming geeft voor individuele behandeling, ga je een behandelovereenkomst aan met Lien massage & begeleiding. Volgens de wet hebben zowel jij (cliënt) en ik (therapeut) rechten en plichten. Wat dit inhoudt, lees je hier.

 

Gegevens

Wanneer er een verandering is in je gegevens, zoals een wijziging in je adres, telefoonnummer of emailadres, wil ik je verzoeken deze zo snel mogelijk aan mij door te geven.

 

Annuleren

Bij annulering tot 24 uur van te voren breng ik geen kosten in rekening. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur van de afspraak voor massagetherapie of bij het niet nakomen van de afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bij overmacht of ziekte van mijn kant zal ik je zo snel mogelijk informeren.

* Zolang de maatregelen rondom corona van kracht blijven, ga ik soepel om met annuleringen. Dat betekent dat je tot het laatste moment kosteloos kunt annuleren wanneer je symptomen van corona herkent bij jezelf of bij een van je huisgenoten: koorts (38°C of hoger), verkoudheid, hoesten, kortademigheid.

 

Huisregels

Wellicht ten overvloede:

  • Kom op tijd, maar niet te vroeg. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
  • binnen de praktijk dien je je volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
  • in de praktijk mag niet worden gerookt
  • tijdens behandelingen zet je je mobiele telefoon op vliegtuigstand of uit
  • Lien massagetherapie & hormoonbalans is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand

Opgemaakt 20 april 2021 – Lien | massagetherapie & hormoonbalans