Eigen investering en mogelijke vergoedingen

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden massagetherapie gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Massagetherapie heeft vanaf heden een eigen prestatiecode 24017 (voorheen was dit onder de prestatiecode 24005). Je kunt met de code 24017 declareren bij Zilveren Kruis, zij vergoeden nu dus niet meer de prestatiecode 24005. Het kan zijn dat andere zorgverzekeraars nog niet bekend zijn met deze nieuwe code. In dat geval valt massagetherapie onder de noemer ‘natuurgeneeskundig consult’ met code 24005 binnen het kopje ‘alternatieve behandelwijzen’ of ‘alternatieve zorg’.

De hormoontrajecten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Je kunt gebruik maken van je aanvullende verzekering zonder doorverwijzing van je huisarts én zonder eerst je eigen risico te moeten betalen. Bij twijfel kun je het beste je eigen verzekeraar bellen. Kijk ook bij vergoedingen overzicht.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze), een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. De VBAG waarborgt kwaliteit door o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing. Dit maakt dat je mogelijk een gedeelte van je behandelingen vergoed krijgt door je zorgverzekering.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ en bij Quasir. De RBCZ draagt zorg voor het klacht- en tuchtrecht. En Quasir is een geschillencommisie. Hiermee voldoe ik aan de Wkkgz die sinds januari 2017 van kracht is. Ik zet me met hart en ziel voor mijn cliënten in. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Hier kun je lezen wat je dan kunt doen.