Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Massagepraktijk Lien is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Het bijhouden van een cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier staan gegevens die jij met mij deelt, aangevuld met gegevens die ik, indien noodzakelijk voor de behandeling, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Het opvragen van gegevens bij een andere zorgverlener gebeurt alleen na jouw expliciete toestemming.
Persoonsgegevens van jongeren (jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor toestemming is gegeven door beide ouders / verzorgers. 

De privacy op jouw dossier

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in je dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Voor medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het 18e jaar. De bewaarplicht eindigt niet wanneer ik kom te overlijden, niet instaat
meer ben om mijn werkzaamheden voort te zetten of als ik stop met mijn praktijk. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling afgesloten met een collega, die voldoet aan alle wettelijke eisen. Het beheer van de dossiers wordt hiermee neergelegd bij een persoon die een beroepsgeheim heeft én die aan de AVG moet voldoen.

Andere doelen van het cliëntendossier

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of overleg.
 • voor de financiële administratie waarbij een klein deel van de gegevens uit je dossier gebruikt wordt om een factuur op te stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

Zorgnota en privacy

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om de nota te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘Massagetherapie of Natuurgeneeskundige behandeling’
 • de kosten van de behandeling
 • naam van de zorgverzekeraar en – als dit nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen – je polisnummer

Email en privacy

Wanneer we met elkaar mailen via mijn emailadres eindigend op @lienmassagetherapie.nl zijn je gegevens beschermd door de SSL-verbinding op mijn site. Op die manier waarborg ik je privacy wanneer we gegevens met elkaar delen, zoals vragen, de intake en facturen.
De bescherming van je gegevens door de SSL-verbinding geldt tussen mijn mailadres en mijn server. Van mijn server tot jouw mailadres hangt de bescherming af van jouw emailprovider.

Website en privacy – cookiesbeleid

Massagepraktijk Lien gebruikt alleen functionele cookies – deze zijn nodig om mijn website goed te kunnen laten functioneren – en analytische cookie – deze laten mij zien hoe mijn website wordt gebruikt, zoals welke pagina’s goed en welke minder goed bezocht worden. Op basis hiervan kan ik mijn website aanpassen en verbeteren. De analytische cookies worden geplaatst door Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan er hiermee de website geoptimaliseerd
worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Lien massagetherapie & hormoonbalans kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Door deze verklaring geregeld te raadplegen, blijf je op de hoogte van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-10-2022

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen over jouw gegevens of privacy? Neem dan contact met mij op via info@lienmassagetherapie.nl